VIRIDIAN RESTAURANT โฉมใหม่

คณะได้ดำเนินการปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการภัตตาคาร เวอริเดียนใหม่ เปิดบริการในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 11:00 - 14:00 น. ชมภาพบรรยากาศ>>